قسمت آخر...

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:47 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:45 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:41 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:34 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:30 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:28 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:17 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:10 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 4:6 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 4:2 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:50 | نویسنده : نگار |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:49 | نویسنده : نگار |
اين موقع شب هم يه سريا مث من بيدارن

پ.ن:پرنيان هنوز آنلاينى عزيزم؟ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:47 | نویسنده : نگار |
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:28 | نویسنده : نگار |
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:25 | نویسنده : نگار |
اينرمان رو هم خودم مجبورم ادامه بدم!

كامنتا زياد باشه ها!

امروز نميرسم كه تمومش كنم..!ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:18 | نویسنده : نگار |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:29 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:27 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:26 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:26 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:25 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:24 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:59 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:59 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:58 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:59 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:55 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:52 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:52 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:51 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 23:7 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 23:6 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 22:13 | نویسنده : سميرا |
ببخشید دیر شد

خیلی عذر میخامادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 12:19 | نویسنده : سميرا |
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 12:18 | نویسنده : سميرا |
خلاصه:دختری به اسم کیانا که یک بار طعم شکست رو چشیده بهش این فرصت داده میشه تا روی پاهای خودش وایسه و زندگیشو اونجور که دوست داره بسازه تا شاید توی این راه طعم عشق واقعی رو با تمام پستی و بلندیهاش بچشه...

نويسنده:شايسته بانو

منبع: نودهشتياادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 22:24 | نویسنده : سميرا |