تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:47 | نويسنده : نگار
قسمت آخر...
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:45 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:41 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:34 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:30 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:28 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:17 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 14:10 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 4:6 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 4:2 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:50 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:49 | نويسنده : نگار
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 3:47 | نويسنده : نگار
اين موقع شب هم يه سريا مث من بيدارن

پ.ن:پرنيان هنوز آنلاينى عزيزم؟


ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:28 | نويسنده : نگار
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:25 | نويسنده : نگار
تاريخ : دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ | 18:18 | نويسنده : نگار
اينرمان رو هم خودم مجبورم ادامه بدم!

كامنتا زياد باشه ها!

امروز نميرسم كه تمومش كنم..!


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:29 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:27 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:26 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:26 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:25 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 18:24 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:59 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:59 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 19:58 | نويسنده : سميرا
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:59 | نويسنده : سميرا
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 10:55 | نويسنده : سميرا
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:52 | نويسنده : سميرا
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:52 | نويسنده : سميرا
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 20:51 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 23:7 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 23:6 | نويسنده : سميرا
تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۲ | 22:13 | نويسنده : سميرا
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 12:19 | نويسنده : سميرا
ببخشید دیر شد

خیلی عذر میخام


ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ | 12:18 | نويسنده : سميرا
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۲ | 22:24 | نويسنده : سميرا
خلاصه:دختری به اسم کیانا که یک بار طعم شکست رو چشیده بهش این فرصت داده میشه تا روی پاهای خودش وایسه و زندگیشو اونجور که دوست داره بسازه تا شاید توی این راه طعم عشق واقعی رو با تمام پستی و بلندیهاش بچشه...

نويسنده:شايسته بانو

منبع: نودهشتيا


ادامه مطلب